Peter Hámor

Himalaya adventure

Everest – Lhoce 2018

Posted on | apríl 29, 2018 | No Comments

19. 05. 2018

Peter a Horia zišli do základného tábora.

17. 05. 2018

Ani dnes nedovolilo množstvo snehu v stene Petrovi a Horiovi pokračovať vo výstupe cez kuloár na západný hrebeň. Obidvaja sú už naspäť v ABC. 

Peter and Horia couldn’t continue through the couloir to the west ridge because of the great amount of snow. They are back in the ABC.

16. 05. 2018

Peter a Horia došli po šiestich hodinách zo základného tábora do ABC (6 400 m). Zajtra ráno by chceli začať s výstupom na západný hrebeň cez kuloár a ak podmienky a počasie dovolia, tak budú pokračovať ďalej. Držíme palce.

 
Peter and Horia have arrived to the ABC at 6,400 meters arter 6 hours.
They’d like to start tomorrow morning with the ascend to the west ridge through the couloir, and if the conditions and weather will be optimal, continue further. We wish them luck.
 
 
 
 
Pohľad na Lhoce z JZ steny Everestu.

13. 05. 2018

V súčasnosti sa nachádzame v BC v nadmorskej výške 5 400 metrov a čakáme na dobrú päťdňovú predpoveď počasia, čo je podmienka, ktorá je nevyhnutná pre úspešné dokončenie tohto projektu.
Počas posledných týždňov sme opakovane vyliezli a zabezpečili trasu až do výšky 7 000 metrov a spoločne s Horiom sme zafixovali nebezpečné úseky, aby sme pri finálnom výstupe niesli len minimum výstroja. Teraz sme zostúpili, aby sme si trochu oddýchli a čakáme na druhé okno dobrého počasia. 
 
We’re in the BC at 5 400 meters, waiting for a 5-day long window of good weather. That’s a crucial requirement for a successful finish of this project. Over the last few weeks we have been repeatedly climbing and securing the path up to 7 000 meters, and together with Horia creating fixes in its dangerous parts, so we would need to carry only minimal amount of equipment for the final ascend. Now we are back down to get some rest, waiting for the second window of good weather.
 
 

06. 05. 2018

Expedícia sa preklopila do druhej, rozhodujúcej polovice. Uvidíme, čo prinesie. Väčšina materiálu nás čaká v depozite na nástupe do kuloáru vedúceho na západný hrebeň. V druhom tábore sme sa celkom dobre udomácnili a výška bolí čoraz menej. Tak ako vždy, čoraz pozornejšie čítame predpovede počasia a vyzeráme to pravé okno. Takže všetko je tak, ako má byť. Rovnako ako minulý rok, najväčšie problémy robí vietor. Ale verím, že aj tentoraz uberie na intenzite a dá nám šancu posunúť sa o pár stoviek metrov vyššie.

The second part of the expedition has started, and we will see what awaits us. Most of our equipment is waiting for us in a deposit at the entrance to the couloir that leads to the west ridge. We are quite comfortable in the second camp, and the high altitude hurts less and less. As always, we start to pay more attention to weather forecasts. Everything is as it’s supposed to be. The wind is beginning to be a problem, same as last year. However, I believe that it will lose some of its power and thus give us a chance to move a few meters higher.

28. 04. 2018

Základný tábor pod Everestom

Ľadopád Khumbu

Na ceste

Oddych na ľadovci

24. 04. 2018

Cesta do kláštora

Pangboche kláštor

Pangboche kláštor

Požehnanie od lámu – Horia

Požehnanie od lámu – Peter

Peter a Horia

20. 04. 2018

Everest a Lhoce z C1

Mesiac v Lho La

Pumori z ľadopádu Khumbu

Pumori, Lintgren a Khumbutse z cesty do ABC (6400 m)

17. 04. 2018

Pár fotiek z BC pod Everestom.

 

BC pod Everestom (5400 m)

BC pod Everestom (5400 m)

Ama Dablam až Cholatse z C1 na Pumori

Puja

05. 04. 2018

Po roku som späť. Namche je opäť o trochu vynovenejšie, modernejšie a … rušnejšie. Skupinky turistov z celého sveta sa tu stretávajú na svojej ceste „k“ alebo „od“ Mount Everestu. Občas sa medzi nimi objaví aj pár ľudí, ktorých ciele ležia o trochu vyššie. Klasický himalájsky mumraj „babylonského“ charakteru. Som rád, že sme s Horiom opäť tu a že sú pred nami takmer dva mesiace „výškariny“.

Tohtoročné himalájske dobrodružstvo sa však začalo už oveľa skôr. Do Nepálu sme prileteli 17. marca a do konca marca sme sa aklimatizovali – presne podľa plánu – v oblasti osemtisícovej Manaslu. Spolu s Marikou, Petrom a Ľubom sme si užili jednu z najpokojnejších oblastí západných Himalájí, vyskúšal som si výstroj, naštartoval telo a preladil hlavu na výškový režim. Návrat do Káthmandu, stretnutie s Horiom, jeho ženou a priateľmi, sušenie, balenie, pár hodín presedených v kancelárii a na ministerstve, doplnenie výstroja a potravín, príprava nákladov na transport do základného tábora a konečne, 3. apríla, ranný let do Lukly. Príjemné stretnutie s Dawa Tshiringom v Himalaya Lodge, ktorý na požehnanie našej miniexpedície zorganizoval malú puju a sme opäť na ceste k najvyššej trojici hôr na svete – Everest, Lhotse, Nuptse. Čakám, kedy príde to známe šteklenie v bruchu – tak, ako pred každým náročným výstupom, o ktorom vieš dopredu iba to, že to bude „poriadny záhul“.

April 5, 2018

After one year, I’m back. Namche is a little bit renovated, modern, and busier again. Groups of tourists from all around the world have this place as their meeting point either before or after their visit of Mount Everest. Among them, there are a few people whose goals reach higher altitudes. Classic mumble resembling Babylon. I’m glad that we’re already here with Horia and that we have two months of climbing in front of us.

This year’s Himalayan adventure has started much earlier. We’ve arrived in Nepal on March 17, and we’re acclimatizing according to plan until the end of the month in the Manaslu area. Together with Maria, Peter, and Ľubo, we experienced one of the most peaceful regions of the Western Himalayas. I tested the equipment, readied my body, and switched into the high-altitude mode. Following were return to Kathmandu, meeting Horia and his wife with friends, clothes drying, packing, a few hours spent waiting in the ministry offices, replenishing of food and equipment, preparation of luggage for transport to the base camp and then finally, on the 3rd of April, morning flight to Lukla. We had had a pleasant meeting with Dawa Tshiring in the Himalaya Lodge, who blessed our mini-expedition with a puja, and then left in direction of the triad of the highest mountains in the world – Everest, Lhotse, Nuptse. I’m awaiting the familiar tingling in my insides – as before every difficult ascend when the only thing you know in advance is that it will be something extra.

Cesta pod Everest začína.

Vynovené Namche Bazar.

Národný park Sagarmatha.

Everest – Lhotse – Nuptse

04. 04. 2018

Expedícia začína! Po pristáti v Lukle sme sa zvítali s Horia Colibasanu a začali sme baliť všetok potrebný materiál. 
Cieľom expedície je unikátny výstup, ktorý by mal spojiť najvyššiu horu sveta Mount Everest (8848 m) a Lhoce (8516 m).

April 4, 2018

The expedition begins! After landing in Lukla, we’ve met with Horia Colibasanu and started packing all equipment needed. The goal of this expedition is a unique ascend, connecting the highest mountain in the world, Mount Everest (8848 m) and Lhotse (8516 m).

HIMALAYADVENTURE MMXVIII

Posted on | apríl 4, 2018 | 8 komentárov

EVEREST (8 848 m) – najvyššia hora sveta, známa aj ako „Chomolangma“ či „Sagarmatha“, čo v preklade znamená „Bohyňa matka“. Svoje západné meno dostala po britskom geodetovi Georgeovi Everestovi. História zdolávania tejto hory je plná dobrodružstiev, utrpenia, záhad a tajomstiev. Ako prví na jej vrchol nakoniec vystúpili 29. mája 1953 Novozélanďan Edmund P. Hillary a Šerpa Tenzing Norgay. Peter so svojím rumunským spolulezcom Horiom Colibasanu sa chcú pokúsiť vystúpiť na vrchol Everestu zo severozápadu a zostúpiť do Južného sedla.

MOUNT EVEREST (8,848 m) – also known as “Chomolungma” or “Sagarmāthā” (translated as “Mother Goddess”), is the highest mountain in the world. Its western name comes after a British surveyor, George Everest. The mountain’s history is filled with adventure, suffering, mystery, and secrets. The first people to reach its peak were Edmund P. Hillary from New Zealand and Sherpa Tenzing Norgay, in May 29, 1953. Peter, together with his Romanian expedition partner, Horia Colibășanu, plan to ascend Mount Everest from the North-West, and then descend to the South Col.

Everest – Lhotse – Nuptse

LHOCE (8 516 m) – štvrtá najvyššia hora sveta je najbližším susedom Mount Everestu a aj meno dostala podľa svojej pozície k najvyššej hore sveta. Jej názov v preklade z tibetštiny znamená „Južný vrchol“. Napriek svojej výške bola Lhotse vždy v tieni svojho slávnejšieho a vyššieho suseda a tak sa pokusy o výstup na jej vrchol začali až po zdolaní Mount Everestu. Ako prví na vrchol Lhotse vystúpili 18. mája 1956 členovia švajčiarskej expedície Ernst Reiss a Fritz Luchsinger.

Peter s Horiom sa pokúsia o výstup na prvé dva vrcholy „himalájskej podkovy“ ľahkým štýlom, bez použitia umelého kyslíka a bez pomoci výškových nosičov.

LHOTSE (8,516 m) – the closest neighbor to Mount Everest, and the fourth highest mountain in the world, got his name as a result of its position to the world’s highest mountain – meaning “South Peak” in Tibetan. Despite its height, Lhotse has always been in the shadow of its more famous and higher neighbor, which resulted in expeditions aiming to reach its peak only after the top of Mount Everest had been reached. First to its summit were Ernst Reiss and Fritz Luchsinger from a Swiss expedition in May 18, 1956.

Peter and Horia are planning to ascend the first two mountains of the “Himalayan horseshoe” by light style without supplemental oxygen or alpine carriers.


 

keep looking »